Bisschop De Korte: ‘Geboortefeest van de Heer vieren we in bijzondere omstandigheden’

Bisschop Gerard de Korte hield zondag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch zijn jaarlijkse kersttoespraak tijdens het kerstconcert van de Schola Cantorum. “Het was een jaar van onveiligheid en onzekerheid, maar ook een jaar van polarisatie en maatschappelijke verharding.”

Volgens de bisschop zijn het door corona moeilijke tijden. “Dit jaar vieren wij het geboortefeest van de Heer in bijzondere omstandigheden. Het jaar dat bijna achter ons ligt, zal ongetwijfeld worden herinnerd als het jaar van het virus; een onzichtbaar virus houdt heel de wereld in de greep. En de gevolgen zijn enorm: medisch, sociaal en economisch. Miljoenen mensen op deze aarde zijn besmet. Een deel van hen is gestorven. Tallozen die al eenzaam waren, zijn nog eenzamer geworden. En voor velen is de bestaanszekerheid aangetast.”

Ook gaat de bisschop in op zaken zoals de Amerikaanse verkiezingen en de onthoofding van een Franse leraar maatschappijleer. “Helaas gaat de maatschappelijke verharding ook niet aan Nederland voorbij. Op sociale media wordt vaak op de man of vrouw gespeeld en niet op de bal. Politici krijgen te maken met bedreigingen. Steeds vaker is de sfeer grimmig, tot doodsverwensingen toe. Soms zelfs zodanig ernstig dat zij hun werk moeten aanpassen.”  

Volgens de bisschop ligt onder andere xenofobie hieraan te grondslag. "Ik noem: angst voor Mexicanen in de VS, angst voor moslims in Hongarije, angst voor migranten in Nederland. Die angst is, begrijpelijkerwijs, groter bij mensen met bestaansonzekerheid, met name in sociaal-economische zin. Veel angst leeft bij grote delen van de middenklasse. Zij vrezen een daling van hun levensstandaard."

In zijn Kersttoespraak roept de bisschop dan ook op tot hoffelijkheid. “Enkele jaren geleden deed ik in een eerdere kerstboodschap een oproep tot hoffelijkheid in de publieke ruimte. Helaas is die oproep nog steeds nodig. Ons land zou nog mooier zijn als wij op een hoffelijke wijze elkaar tegemoet zouden treden.”