advertentie Banner SNLR.nl

Boeren krijgen meer tijd voor stikstofmaatregelen

De Brabantse boeren krijgen van de provincie wat langer de tijd om maatregelen te nemen die de uitstoot van stikstof moeten terugdringen.

Het aanvragen van vergunningen wordt verlengd van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline voor aanpassingen van de stallen wordt negen maanden verzet, van januari 2022 naar oktober dat jaar.

Gedeputeerde Rik Grashoff maakte vrijdag de plannen bekend die volgens hem moeten leiden tot snellere, betere en meer structurele maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren protesteerden de laatste tijd fel tegen het in hun ogen veel te strenge beleid van de overheid en de provincie.

Reactie ZLTO

Gijsbert van Loon van boerenorganisatie ZLTO is gematigd positief over de voorstellen van het college van GS: "Het is een eerste stap in de goede richting. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking van de plannen. We hebben de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met de provincie en we zijn blij dat het iets heeft opgeleverd." Van Loon hoopt dat maatregelen in deze regio minder streng uitvallen nu de gedeputeerde heeft gezegd dat er een gebiedsgerichte aanpak gaat komen. "Het hangt er vanaf hoe groot de straal is die gebruikt wordt rond de zogeheten Natura 2000-gebieden", aldus Van Loon.

Het college van Gedeputeerde Staten gaat er nog steeds vanuit dat in de komende tien jaar de uitstoot van stikstof 25 tot 40 procent verminderd kan worden. Provinciale Staten vergaderen vrijdag 13 december over de nieuwe voorstellen.