Bomenkap om stuifduinen Bedafse Bergen levendig te houden

Om de stuifduinen van de Bedafse Bergen beter te laten ontwikkelen gaan er bomen verdwijnen. Het vellen begint deze week al.

Flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor beter een weg banen in het gebied. ''Hiermee wordt ook de belevingswaarde van de aanwezige stuifduinen vergroot'', zegt de gemeente. Daarnaast worden de typische eikenstrubben beter beschermd.

Plaggen 
Na de werkzaamheden kunnen de kenmerkende stuifzanden, droge heide en eikenstrubben beter herstelllen. Door het vellen van bomen en het weghalen van een deel van de strooisellaag, dat heet plaggen, wordt de oppervlakte heide en open zand uitgebreid.

Hinder
Bosgroep Zuid Nederland voert het werk uit. Er kan geluidsoverlast zijn van machines. ''Tijdens deze werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers. Het fietspad vanaf de Bedafseweg en de Sonhofweg wordt tijdens de werkzaamheden overdag afgesloten. In het weekend is het fietspad niet afgesloten.''

advertentie

Lees ook deze artikelen