advertentie Banner Trined

Bosch Belang wil sneltest voor boa’s en politiemedewerkers

Bosch Belang vindt dat boa’s en politiemedewerkers een sneltest voor corona moeten kunnen krijgen. De Bossche partij is bang voor uitval en verminderde inzet vanwege het toenemend aantal besmettingen en de grote druk op de teststraten van de GGD.

Bosch Belang wijst erop dat boa’s en politieagenten geen voorrang krijgen in de coronateststraten, zoals zorgmedewerkers en onderwijspersoneel. Als er een verdenking is van besmetting dan kunnen ze hun werk niet doen omdat ze moeten wachten op een test en daarna op de uitslag, zo stelt de partij die vragen heeft gesteld aan het college van B en W.

Bosch Belang wil weten hoe groot momenteel de uitval is bij politie en boa’s wegens (mogelijke) coronabesmettingen. Ook wordt gevraagd wat het effect is op straat, waar de coronaregels gehandhaafd moeten worden. Het college van B en W moet zonodig een sneltest regelen voor boa’s en agenten om de handhaving op peil te houden, zo stelt Bosch Belang.