Ambitieuze én miljoenen kostende renovatie van Huis73 is broodnodig: ‘Niets doen is geen optie’

Een media-atelier, een digitaal atelier, een geheugenkamer én een zogeheten Bossche kamer zijn een aantal van de nieuwigheden die bij Huis73 aanwezig moeten zijn na de renovatie. Maar dat vergt wel een miljoeneninvestering.

In september vorig jaar is er in de Hinthamerstraat al een doorgang gemaakt tussen bibliotheek Huis73 en cultureel centrum De Muzerije en nu is het volgens het college hoog tijd om daar extra aandacht aan te besteden. Wethouder Mike van der Geld: “Kennis en ontmoeting vinden we belangrijk, voor alle inwoners. Huis73 heeft daarin een belangrijke plek. Het college steunt de weg die Huis73 wil inslaan om daar verder vorm aan te geven. Zodat het een plek wordt waar alles samenkomt: leren, onderzoeken, ondernemen, creëren, exposeren en presenteren.”

(Tekst loopt door onder de video)

Dat houdt concreet in dat er open lokalen en podia komen voor bijvoorbeeld debatten, cursussen en exposities, maar ook komen er allerlei werkplaatsen, ateliers en themakamers, ‘waar inwoners kunnen (samen)werken, waar krachten gebundeld kunnen worden en waar ideeën samenkomen’.

Ook is het de bedoeling dat de panden op een ‘veilige en duurzame’ manier worden gerenoveerd. Volgens de gemeente is vooral het pand van Huis73 aan onderhoud toe. Dat beaamt directeur Nan van Schendel: “Als het regent, zetten wij hier emmers neer, er worden kappen over de boeken heen gezet, aan de buitenkant moeten we kijken of de stenen nog vastzitten; het onderhoud is écht hard nodig. Het kan niet uitgesteld worden.”

Scenario's

Het college heeft drie scenario’s ontwikkeld, waarin scenario 1 de meest minimale investering vereist en scenario 3 juist de grootste. Het college zelf heeft een voorkeur voor het 28,8 miljoen euro kostende scenario 2, waarin er wordt ingezet op ‘interactie tussen de aanwezige functies, programma’s en faciliteiten’. “Mogelijkheden zijn een doorkijk naar de Binnendieze en een extra entree aan de St. Jozefstraat.”

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om in te stemmen met dat scenario en pleit ervoor om een voorbereidingskrediet van 1,2 miljoen euro uit het structuurfonds beschikbaar te laten stellen. Van Schendel doet daarvoor nog een oproep richting de gemeenteraad. “Niets doen is geen optie. Als je niks doet, hollen de dienstverlening en het gebouw achteruit. Dus je kunt niet niks doen, beste gemeenteraad. U zult een keuze moeten maken.”