advertentie Banner Trined

Bosch’ college wijst compromisvoorstel fietspad Hervendijk af

Het Bossche college van B en W ziet een ‘compromisvoorstel’ over de aanleg van een fiets- en wandelpad naar de Hervendijk niet zitten. Dat heeft het college laten weten aan de VVD die dit voorstel van de omwonenden had ondersteund.

Doel was te komen tot een veilig en toegankelijk fiets- en wandelpad tussen de Buitenpepers en nieuwbouwwijk Carolus. Een eerder plan van de gemeente was volgens omwonenden niet veilig genoeg. Daarna kwam er dus een ‘compromisvoorstel’ van de bewoners en andere belanghebbenden op tafel maar het college ziet dat om praktische redenen niet zitten.

Het voorgestelde rechte pad zou namelijk te steil zijn waardoor het voor kleine kinderen, bakfietsen, kinderwagens en rolstoelgebruikers niet geschikt zou  zijn. Ook de haakse aansluiting op de Weidekruidlaan maakt volgens het college het pad onveilig en ontoegankelijk. Uitvoering van het compromisvoorstel zou ook betekenen dat er 12 bomen gekapt moeten worden en dat er meer groen en beplanting verdwijnt. Het gesloten karakter van de Hervendijk zou daardoor verdwijnen, aldus het college.

Het college wijst er daarom nogmaals op dat er een trapverbinding komt tussen de dijk en de wijk. Daar komt een fietsgoot zodat fietsers niet hoeven om te fietsen. Ook komt er een ‘shortcut’ bij de Bruistensingel die toegankelijk is voor bakfietsen, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Hierdoor hoeven zij geen 600 maar 350 meter om te rijden, aldus het college.