Boskalis sleept contract binnen voor project Meanderende Maas

Boskalis Nederland gaat de komende jaren het project Meanderende Maas langs de Maas tussen Ravenstein en Lith uitvoeren. Het bedrijf heeft de Europese aanbesteding gewonnen die voor het project was uitgeschreven.

De projectorganisatie gaat nu samen met Boskalis het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Daar moet de komende jaren ook de omgeving bij worden betrokken. Ook moeten nog verschillende besluiten worden genomen en vergunningen worden geregeld. De echte uitvoering van de plannen kan dan medio 2023 beginnen.

In het project draait het om maatregelen voor dijkversterking in combinatie met meer ruimte voor de rivier. Vanaf 2025 moeten hierdoor bewoners, bedrijven en infrastructuur tot aan Oss en Den Bosch beschermd zijn tegen hoogwater. Ook moet het hele gebied mooier en economisch sterker worden.

In de projectorganisatie zitten onder meer de gemeente Oss, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de waterschappen, het ministerie, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.