Bossche Groenen: ‘waar blijven plannen Dungense Polder?’

De partij De Bossche Groenen (DBG) vindt dat het erg stil blijft rond de plannen die er waren om in de Dungense Polder 10 hectare aan natuur te gaan ontwikkelen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van B en W.

DBG wijst erop dat eind 2017 in het plan De Groene Delta 2 is vastgesteld dat een ‘natte natuurparel’ zou worden gemaakt in het gebied ten zuiden van de A2 tussen de Meerendonk en het dorp Den Dungen. Ook in de Duurzaamheidsvisie werd daar in het voorjaar van 2019 over gesproken zo weet DBG zich te herinneren. Eerder dit jaar kreeg de partij te horen dat nog werd gewacht op het vaststellen van de Energievisie en op de landelijke plannen voor de A2.

Nu daar meer over bekend is, vindt De Bossche Groenen het hoog tijd dat de plannen voor de Dungense Polder snel worden opgepakt. Dit vooral om de biodiversiteit in de gemeente een ‘positieve impuls’ te kunnen geven. De partij wil nu weten wanneer de volgende stap wordt gezet en hoe het gebied precies wordt ingevuld. DBG vraagt zich ook af wat voor invloed de mogelijke komst van windmolens in de omgeving hierop gaat hebben.