advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Bossche partijen dubben over bezuinigingen sociaal beleid

Er moet bezuinigd worden in Den Bosch, maar als het gaat om sociaal beleid is het lastig om moeilijke keuzes te maken. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering over de Voorjaarsnota.

De hele week praten de partijen over de verschillende beleidsterreinen en over de bezuinigingen die daar door het college van B en W worden voorgesteld. De echte beslissingen worden pas genomen tijdens een latere raadsvergadering maar er kwamen al wel verschillende pijnpunten op tafel.

Leerlingenvervoer

Zo zien veel partijen de afschaffing van de bijzondere bijstand niet zitten en was er veel kritiek te horen op de geplande bezuiniging op het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. Daar wil het college 180.000 euro op besparen door 100 gezinnen minder in aanmerking te laten komen voor een vergoeding voor het vervoer. Wethouder Kâhya benadrukte wel dat er voor gezinnen die daardoor echt in de problemen komen een oplossing gevonden moet worden. Volgens hem is het ook niet zozeer een bezuinigingsmaatregel, maar een manier om een kind meer kansen te geven en zich verder te ontwikkelen door het openbaar vervoer of de fiets te gaan gebruiken.

Bijzondere bijstand

Wethouder Van Olden vond de bezuiniging op de bijzondere bijstand te verdedigen omdat het platform Quiet de laatste tijd een belangrijke rol is gaan spelen. Daardoor kunnen mensen met een smalle beurs nu op een andere manier bepaalde extraatjes ontvangen. “Maar als de raad daar anders over denkt, de keus is aan u”, voegde de wethouder daar wel aan toe. 

Andere onderwerpen waar de partijen nog op terug gaan komen zijn bijvoorbeeld bezuinigingen op de wijkaccommodaties en op de eigen budgetten voor wijken en kernen. In de raadsvergadering gaan de partijen ook aangeven waar ze dan wél op willen bezuinigen om de begroting uiteindelijk sluitend te krijgen.