Bossche partijen: 'Waarom zo laat ingegrepen bij asfaltcentrale?'

De directie van de asfaltcentrale van Heijmans in Den Bosch wist al jaren geleden dat het bedrijf te veel benzeen uitstootte, zeggen Leefbaar ’s-Hertogenbosch en De Bossche Groenen. De partijen snappen daarom niet dat er pas dit jaar wordt ingegrepen.

De fracties hebben het college van B en W om opheldering gevraagd. De twee partijen hebben alle beschikbare gegevens van de laatste jaren opgevraagd. Daaruit zou blijken dat Heijmans in ieder geval vanaf maart 2019 op de hoogte was van een benzeenuitstoot die boven de norm lag. Een tijdje daarvoor had het bedrijf al een zogeheten ‘maatwerkverzoek’ ingediend bij de gemeente. Dat zou het mogelijk maken om tijdelijk meer benzeen uit te stoten.

Ruim een jaar na dat verzoek ging de ODBN, de Omgevingsdienst Brabant Noord, daarmee pas aan de slag, zo concluderen de partijen. En nog acht maanden later, in augustus vorig jaar, werd het ‘maatwerkverzoek’ door de ODBN doorgestuurd naar de gemeente. Pas daarna kwamen de meetresultaten van de voorgaande jaren op tafel, wat uiteindelijk leidde tot veel commotie in de politiek en de omgeving. De gemeente startte daarna een handhavingstraject.

'Waarom zo lang geduurd?'

Leefbaar ’s-Hertogenbosch en De Bossche Groenen willen nu weten waarom het zo lang heeft geduurd voordat de ODBN en de gemeente op de hoogte waren van de situatie rond de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Waarom kwamen meetgegevens niet eerder op tafel en waarom ging de ODBN pas na een jaar aan de slag met het maatwerkverzoek van Heijmans, zo vragen de partijen zich af. 

Er worden ook vraagtekens gezet bij het verzoek om meer benzeen uit te mogen stoten. Dat is volgens de partijen nergens terug te vinden in jaarverslagen en evaluaties. “Op welke bestuurlijke en ambtelijke tafels is dit verzoek terecht gekomen? Waarom vindt hierover geen melding plaats in de genoemde verantwoordingsdocumenten?”, zo staat te lezen in de vragen aan B & W.