advertentie Banner SNLR.nl

Bossche raad buigt zich over coronacrisis

De coronacrisis kwam op alle mogelijke manieren voorbij tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond in Den Bosch.

Een data-analyse op alle mogelijke vlakken hoe Den Bosch geraakt wordt door de coronacrisis. Een spoorboekje hoe om te gaan met de huidige problemen. Een lobby in Den Haag om de gemeentelijke financiën straks weer op orde te kunnen brengen. En het bevriezen van de sociale huren. 

PvdA, SP, Lokaal Gestemd, Bosch Belang en De Bossche Groenen wilden een dringend beroep doen op de woningcorporaties die actief zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch om de huren dit jaar niet te verhogen. Maar de coalitiepartijen wilden daar niets van weten en wijzen op maatwerk van de Bossche woningcorporaties. 

Wel was een overgrote meerderheid van de gemeenteraad ervoor om de horeca waar mogelijk meer vrijheid te bieden om gasten te kunnen ontvangen vanaf 1 juni. Partijen denken hierbij aan het tijdelijk verruimen van openingstijden, het mogen verruimen van de terrassen en die langer open te houden.

Een brede oproep was er ook van diverse politieke partijen aan het college van B&W om beter te communiceren naar inwoners, clubs en bedrijfsleven over wat de gemeente doet en nog gaat doen voor de inwoners. 

Volgens wethouder Jan Hoskam gebeurt er achter de schermen veel. Zo was er een brainstormsessie met diverse mensen uit de Bossche samenleving. Daar werd besproken hoe de anderhalve meter maatschappij vorm moet krijgen. Dat verhaal is inmiddels ook voorgelegd aan het centrummanagement. 

Burgemeester Mikkers kon het na een nieuwe discussie over de inzet van de gemeente niet nalaten zelf ook een duit in het zakje te doen. Hij wees de raadsleden erop zich aan de feiten te houden. “De nieuwe richtlijnen voor de horeca zijn pas onlangs bekend gemaakt en daar kunnen we nu pas op acteren.” Ook een aantal opmerkingen dat het in andere steden beter gaat wees hij van de hand. 

Pas eind mei komt het college met nieuwe voorstellen voor steun in de komende maanden en dan moet de gemeenteraad er daarna nog over praten.