Bossche VVD: ‘Ook vrijwilligers buurtpreventie Empel voelen zich minder veilig op straat’

In Empel voelen niet alleen inwoners, maar ook de vrijwilligers van de buurtpreventie zich minder veilig om de straat op te gaan. “Terwijl dat juist mensen zijn die vrijwillig een oogje in het zeil houden in de buurt om de veiligheid te vergroten.”

Dat meldt de Bossche VVD in vragen aan het college van B & W over de ‘handhaving en zichtbaarheid van de overheid’ in de stad. Volgens fractievoorzitter Ralph Geers vergen de coronamaatregelen uit de noodverordeningen veel inzet van de handhavers en ander gemeentelijk personeel.

“Als VVD zijn wij voor het duidelijk aanspreken en waar nodig handhaven van de coronamaatregelen, maar wel om de gedachte er achter: het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en het voorkomen van teveel mensen die zich bij elkaar ophouden.”

Overlast

Geers vindt dat andere zaken door de handhaving van de noodverordening op een lager pitje zijn komen te staan: “Dat de noodverordening prioriteit krijgt is te begrijpen, maar dat betekent niet dat handhaving en zichtbaarheid van de overheid in andere delen van de stad niet gewenst is. Zeker niet als de handhavers wel tijd hebben voor het verplaatsen van een vitrine, maar niet de wijken in kunnen om bijvoorbeeld de overlast door jongeren in Empel.”

Daarmee verwijst Geers naar eerdere berichtgeving van Dtv Nieuws. Een inwoner van Empel uit de omgeving van de Burgemeesters Godschalxstraat gaf aan dat zij werd geslagen nadat er spullen van haar oprit werden weggehaald.

De VVD stelt nu onder andere de vraag of jongerenwerkers, straatcoaches en ‘soortgelijke professionals’ en vrijwilligers in deze tijd voldoende ruimte hebben om ook op straat jongeren aan te spreken en overlast te voorkomen.

Ook wil Geers weten op welke manier het college de leden van de buurtpreventie ondersteunt, zodat zij ‘veilig en met vertrouwen’ hun ‘goede vrijwilligerswerk’ kunnen blijven doen en stelt hij een samenwerking met het Koning Willem I College voor om studenten van het domein Orde & Veiligheid in te zetten (in een koppel van student met handhaver), om zo het aantal handhavers te kunnen vergroten.