advertentie Banner SNLR.nl

Bossche wijkbudgetten steeds meer potje voor feesten en partijen

Het Wijk- buurt en Dorpsbudget blijkt steeds meer een potje te zijn voor feesten en partijen. Dat gaat ten koste van geld voor AED’s, verkeersdrempels en speeltuintjes.

Dat blijkt uit onderzoek van DTV Nieuws.

Bij de start van deze subsidieregeling, twee jaar geleden, ging er 186 duizend euro naar straatfeesten en uitstapjes. Twee jaar later is dat gestegen naar 211 duizend euro en daar zitten de komende uitgaven voor december nog niet bij inbegrepen.

Van bingo tot barbecue
Dit jaar werden er ruim honderd wijkfeesten gesubsidieerd voor bedragen oplopend tot zo’n 1200 euro. Absolute topper was Kruiskamp’s Got Talent; daar ging bijna 14 duizend euro naar toe. Ook werden er twintig barbecues mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Sommige buurtbarbecues konden rekenen op een bijdrage van zo’n 750 euro. Ook de Paas- en Kerstbingo’s zijn populair en voor een busreis naar een Kerstmarkt kun je evengoed rekenen op subsidie.

Verbetering leefbaarheid
Het Bossche Wijk-Buurt en Dorps-budget is in 2017 in het leven geroepen om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Elke buurtbewoner kan hiervoor subsidie aanvragen. Die wordt door een ‘bewonersadviesgroep’ beoordeeld binnen de domeinen ‘fysiek’, ‘sociaal’ en ‘veiligheid’.

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van verkeersdrempels of de installatie van AED’s, maar dus ook het organiseren van straat- of buurtfeesten en dagjes uit.

De cijfers
Uit cijfers van de gemeente Den Bosch blijkt dat voor dit jaar inmiddels 611 duizend euro is uitgekeerd waarvan verreweg het kleinste gedeelte naar veiligheidszaken zoals AED’s of verkeersdrempels gaat. Voor blijvende investeringen in de wijk zoals speeltoestellen en bankjes is 156 duizend euro uitgetrokken. Het meeste geld uit het budget geven de bewoners uit aan buurtbarbecues, sinterklaasvieringen en kerstborrels. De rest van het geld gaat naar andere sociale activiteiten, zoals sport- en spelmiddagen of concerten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Sinds de start van de wijkbudgetten gaat er steeds minder geld naar blijvende investeringen zoals een bankje of een speeltuin. Van 216 duizend euro in 2017 naar 156 duizend euro dit jaar. Investering in de veiligheid zijn weliswaar gegroeid van 12 duizend naar 50 duizend euro, maar hieraan wordt in verhouding het minst uitgegeven.

Minder buurtfeesten?
Cijfers waar Hans de Wit, voorzitter van de bewonersadviesgroep in Rosmalen, niet raar van opkijkt. “Het is een gegeven, dat de mensen die straatfeesten organiseren over het algemeen deze regeling heel goed weten te vinden”, aldus de voorzitter. De Wit heeft zo zijn eigen ideeën over hoe het geld anders besteed zou kunnen worden. “Ik zeg niet dat er minder wijkfeesten moeten komen, maar ik zou ook graag zien dat er meer geld aan fysieke voorzieningen wordt uitgegeven”.

In tegenstelling tot De Wit herkent de verantwoordelijke wethouder Roy Geers zich niet in het imago van de feesten & partijenpot.  

Sturen aanvragen lastig
Maar voor de bewonersadviesgroepen is het lastig om hierin te sturen; als er immers meer aanvragen zijn voor straatfeesten dan aan verkeersdrempels of AED’s, dan is dat blijkbaar waar de buurt behoefte aan heeft. “Maar vaak weten mensen denk ik ook niet, dat ze het wijkbudget ook voor andere dingen dan feestjes kunnen aanspreken. Dat is dan wel jammer”, aldus De Wit.

Sociale cohesie
Tegelijkertijd zijn buurtfeesten en andere sociale evenementen waarbij buurtbewoners elkaar leren kennen vaak essentieel voor de sociale cohesie in de wijk. “En zeker in de huidige maatschappij; we hebben het allemaal druk, kennen amper onze buren nog. Hoe leuk is het dan als je de mensen in jouw straat gewoon leert kennen?”, legt Alex Weijers van bewonersadviesgroep Maaspoort uit. Daar sluit De Wit zich bij aan: “Die sociale activiteiten zijn absoluut waardevol voor de buurt. Dat moeten we niet vergeten!”

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.