advertentie Banner Trined

Bouw ontmoetingsruimte voor verenigingen in Overlangel start maandag

OVERLANGEL â De bouw van de ontmoetingsruimte voor verenigingen in Overlangel start maandag. Het is de bedoeling dat het paviljoen dat de afgebrande Petjesbar tijdelijk vervangt in oktober klaar is.

Het strandpaviljoen wordt neergezet op het parkeerterrein bij voetbalclub OKSV.  Op deze manier kunnen activiteiten in het dorp die voorheen plaatsvonden in de Petjesbar toch doorgaan. De gemeente heeft hiervoor 30.000 euro beschikbaar gesteld.
Woensdag hebben negen verenigingen die er gebruik van gaan maken overlegd over zaken als schoonmaak, onderhoud, gebruik en bemensing.
Passende naamDe verenigingen zijn nog op zoek naar een passende naam voor de tijdelijke huisvesting. Het is de bedoeling dat een definitieve accommodatie bij korfbalvereniging TOG over twee jaar wordt gerealiseerd.