Burgemeester Mikkers legt deelnemers DanceforFreedom preventieve last onder dwangsom op

De burgemeester kreeg informatie van de politie Oost-Brabant dat verschillende personen op zondagmiddag de verboden op groepsvorming en het houden van een evenement wilden schenden.

De gemeente 's-Hertogenbosch meldt op haar website dat burgemeester Mikkers meerdere personen een preventieve last onder dwangsom heeft opgelegd. Zij probeerden via Facebook het evenement DanceforFreedom te organiseren. Zij riepen mensen op om samen te komen in Den Bosch om te dansen op de muziek van een livestream. Daarmee zouden ze de verboden op groepsvorming en het laten plaatsvinden van een evenement overtreden. De burgemeester wil dat voorkomen.

Wat is een preventieve last onder dwangsom?

Een preventieve last onder dwangsom is een juridisch middel dat er toe dient om een illegale activiteit die overduidelijk zal plaatsvinden, te voorkomen. Wanneer het gevaar van een overtreding van de wet klaarblijkelijk dreigt, kan een overheidsorgaan - de burgemeester in dit geval - iemand preventief een dwangsom opleggen. Als diegene de overtreding dan daadwerkelijk begaat moet hij of zij de dwangsom betalen. Doet hij of zij dat niet, dan wordt de dwangsom kwijtgescholden.

Effect

De maatregel lijkt in dit geval te werken. In de Telegram chatgroep van DanceforFreedom laat de organisator weten dat de aparte chatgroep voor Den Bosch is opgeheven onder dwang van de gemeente. De Bossche afdeling wordt daar opgeroepen om naar Eindhoven te komen. Het is onduidelijk of en hoe daarop gereageerd zal worden.