advertentie Banner SNLR.nl

B&W niet gediend van 'stigmatiserende vragen' PVV

‘Stigmatiserend’ zo betitelt het college van B&W de vragen die Alexander van Hattem, raadslid voor de PVV heeft gesteld over de situatie van het Syrische gezin in Boschveld. 

In april bleek dat er allerlei pesterijen en intimidaties plaatsvonden.

Het college zegt natuurlijk vragen te willen beantwoorden over kwesties waar politieke partijen aandacht voor vragen. “Maar we verwachten dat dit wel op een respectvolle manier gebeurt, passend bij de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. “

De PVV denkt dat het gezin dat een christelijke achtergrond heeft belaagd wordt door moslimjongeren. Vragen die de PVV stelt zijn onder andere “Wat gaat het college doen om sharia-praktijken in onze wijken te stoppen?” en “deelt u de mening van de PVV-fractie dat dit duidelijk maakt dat de-islamiseren noodzaak is?”

Het college is hier niet van gediend: “Wij kunnen niet anders dan constateren dat deze vragen in een aantal gevallen stigmatiserend zijn. En nemen daar dan ook nadrukkelijk afstand van. We staan voor de grondrechtelijke vrijheden, waaronder die van godsdienstvrijheid en rechtsgelijkheid. Deze grondrechtelijke vrijheden gelden voor alle burgers van Nederland, zonder uitzondering.”