advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

CDA komt met voorstel voor ‘Bosch herstelfonds 2021’

Welk geld dat vanwege corona niet uitgegeven wordt, welke andere flexibele budgetten, en welke middelen zijn er misschien nog vanuit het Rijk? Dat wil de voltallige gemeenteraad weten onder aanvoering van het CDA.

Want met al deze vrijvallende gelden wil het CDA dat het college van burgemeester en wethouders een ‘Bosch herstelfonds 2021’ instelt om zo de gemeenteraad invloed te geven om aan de financiële knoppen van de hulp te kunnen draaien. Zo is er bijvoorbeeld geld dat niet nodig was voor de carnaval dit jaar doorgezet naar De Bossche Zomer. Zo is er ook met andere middelen geschoven en daar wil de gemeenteraad nu zelf meer invloed op.

Fractievoorzitter van Genugten van het CDA verwoordt het zo: “Ook wij als gemeenteraad willen onze mouwen opstropen om te doen wat nodig is voor de problemen die we zien. We gaan nu het tweede jaar in van de coronacrisis en de gemeenteraad moet meer het voortouw nemen.” De CDA-voorman wil dat de Bossche samenleving meer profiteert van het geld dat nu ‘overblijft’.

Het CDA ziet bijvoorbeeld de eenzaamheidcrisis bij verschillende groepen in de samenleving en constateert aan de andere kant dat daar rijksmiddelen voor komen. “Zo wil het CDA op actuele zaken kunnen inspelen”, betoogt Van Genugten.

De wethouder heeft al laten weten dat het voorstel ‘in technisch opzicht kan’  De motie komt op 9 maart in de gemeenteraad aan de orde en krijgt steun van de voltallige gemeenteraad.