advertentie Banner SNLR.nl

CDA maakt zich zorgen over verkeer Heesch-West

De fracties van het CDA in 's-Hertogenbosch, Bernheze en Oss zijn bang voor een grote toename van verkeer, door het nieuwe bedrijventerrein Heesch-West.

Nu er, naast Heesch-West, ook plannen zijn voor meer bebouwing op plekken aan de rand van het gebied, is het CDA bang voor een verkeerschaos. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de oostelijke Landweg als ontsluiting van de Groote Wielen, 400 woningen in het plan ‘De Erven’ in Heesch en 800 woningen in Oss-West.

De gemeente Maasdonk wilde lange tijd een extra afrit op de A59. Dat werd afgewezen door Rijkswaterstaat. De politieke partij roept nu op om opnieuw in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat. 

Andere vragen komen bij de partij op na het lezen van de Milieueffectrapportage (MER). Het CDA denkt dat de komst van zonnepark Achterste Groes en de afronding van het bedrijventerrein aan de Cereslaan in Heesch een veel grotere invloed hebben op het verkeer dan te lezen staat. Ook vraagt het CDA hoe de gemeenten met Heesch-West bewoners tegemoet gaat komen op vier punten: luchtkwaliteit, sluipverkeer, verkeersonveiligheid en geluidsoverlast.