advertentie Banner SNLR.nl

Centrum Oss snakt naar komst Wal Kwartier

Een prima plan, de fles staat klaar en veel complimenten voor ambtenaren en wethouders voor het Wal Kwartier dat bijna van start kan gaan.

Een ruime meerderheid van de Osse poltieke partijen steunt de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaar Van Wanrooij en de gemeente Oss en kan zich vinden in de financiële onderbouwing voor het plan Wal Kwartier. Dat bleek donderdag in een gezamelijke commissievergadering die vooruitloopt op de raad van 30 januari. Daar wordt een definitief besluit genomen. "Op naar de sloop", aldus VDG.

Impuls
Het Wal Kwartier wordt gezien als een flinke impuls voor het centrum maar ook weer niet als de oplossing voor de leegstand. Met name D66, SP en PvdA zetten vraagtekens bij de retailinvulling van 2500 m2. Gepleit werd voor een flexibele bestemming mocht blijken dat detailhandel hier niet lukt. "Als we de leegstand tot staan kunnen brengen is dat al heel wat", aldus Beter Oss. Het CDA was positiever: "Wonen in het centrum is belangrijk voor de winkels en dit plan biedt perspectief voor het centrum van Oss."

Dekking tekort uit OZB
Het hele project heeft vertraging opgelopen doordat er nieuwe ontwerpen voor de woontoren gemaakt moesten worden. Mede daardoor is een extra tekort op de grondexploitatie ontstaan van 2,28 miljoen euro, Het inzetten van toekomstige OZB-inkomsten van het UIThuis als dekking voor dit tekort vond niet iedereen een goed idee. "Het leidt tot ongewenste precedentwerking", verwacht de SP. Ook D66 dat de meeste kritische opmerkingen had, denkt dat andere instellingen hier aanspraak op gaan maken. "Het is een uitzondering op de regel, een kwestie van broekzak vestzak voor een sluitend plan", zegt wethouder Frank den Brok.

Parkeerprobleem
D66 verwacht dat parkeren een probleem gaat worden. Niet voor de bewoners, wel voor hun bezoek en andere bezoekers van het centrum. "Of we moeten straks het TBL afbreken om daar een parkeerplaats te maken, maar dat zal niet de bedoeling zijn", aldus D66 die zich afvroeg waarom de Volksuniversiteit was afgehaakt als bewoner van het UIThuis waarin de bibliotheek en het stadsarchief komen. "De jas voelde niet lekker, dat was wat ze letterlijk zeiden", antwoordde Den Brok die eraan toevoegde dat ze ook bang waren het eigen profiel te verliezen in een pand waarin ook de bibliotheek zit. Een stichting UIThuis is in oprichting.

Ondernemen in bouwput
Er waren zorgen over de centrumondernemers en de manier waarop zij tijdens de bouwperiode aantrekkelijk blijven voor bezoekers. "De centrumondernemers denken nu al mee, er is overleg met het CMO en we hebben een extern communicatiebureau ingehuurd om iedereen zoveel mogelijk mee te nemen in dit plan", aldus wethouder Joop van Orsouw. Of de leegstand in het centrum hiermee wordt opgelost is volgens velen nog maar de vraag.

Chapeau
GroenLinks pleitte nog voor een geheel energieneutraal project. Opvallend was nog dat de VVD als enige partij geen pluim uitdeelde aan de voormalig eigen wethouder Gé Wagemakers voor zijn bijdrage aan het plan.waaraan sinds 2008 is gewerkt. Van de andere partijen waren er dikke chapeaus voor de wethouders Joop van Orsouw, Frank den Brok en hun voorganger Gé Wagemakers.

In het najaar van 2021 zou de bouw van het Wal Kwartier, met daarin de woontoren en het UIThuis, moeten beginnen. Kosten 50 miljoen euro.