College Bernheze praat met buurgemeenten over 'Maashorst'

Burgemeester Moorman en wethouder van Boekel van Bernheze hebben op verzoek van de raad de werknaam Maashorst besproken met Landerd en Uden.

Die gemeenten willen na de herindeling samen verder onder de naam Maashorst.

De raad van Bernheze heeft daar moeite mee en het college in een motie opgedragen om die keuze te bespreken. Dat is nu dus gebeurd. De raadsleden zijn bezorgd over de verwarring die kan ontstaan als de fusiegemeente dezelfde naam krijgt als natuurgebied de Maashorst. Daarin is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd door de vier gemeenten waarin het natuurgebied ligt.

De gemeenten Landerd en Uden gaven aan dat de naamgeving wordt getoetst in het participatietraject. Wat inwoners, ondernemers, verenigingen en de buurgemeenten vinden wordt daarin ook meegenomen. Draagvlak daarvoor wordt ook gezocht tidens het Maashorstfestival van komende maandag. Eind juli zijn de resultaten van het participatietraject bekend. 

Mocht de naam Maashorst voor de nieuwe gemeente dan blijven bestaan, is het aan de colleges en raden van Uden en Landerd om de knoop door te hakken. Beide gemeenten zijn van mening dat de naam gemeente Maashorst juist kan bijdragen aan de profilering van natuurgebied de Maashorst.

Burgemeester Moorman en wethouder van Boekel hebben laten weten dat het zou kunnen helpen als er aangetoond kan worden dat de naam Maashorst niet alleen in het belang is van de nieuw te vormen gemeente, maar ook kan bijdragen aan het huidige collectief van vier Maashorstgemeenten.

Ook de gemeente Oss heeft al aangegeven de werknaam ‘Maashorst’ voor de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Uden en Landerd niet wenselijk te vinden.