advertentie Banner Trined

College komt met extra coronasteun in Den Bosch

Het Bossche college van B en W heeft besloten extra coronasteun te verlenen aan mensen die hard door de crisis worden getroffen. En daarbij wordt naar veel terreinen gekeken.

Zo krijgen 331 jongeren met een WW-uitkering dienstverlening aangeboden door consulenten van Weener XL en zijn 30 extra Startersbeurzen opengesteld voor net afgestudeerde jongeren. Zij moeten hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en verbeteren.

Woningen blijven langer staan

Het college heeft ook besloten dat de 12 tijdelijke woningen voor dak- en thuislozen bij het Cementrum mogen blijven staan tot 1 mei volgend jaar. Dit vanwege de aankomende wintermaanden en het feit dat het eind van de coronacrisis nog niet in zicht is. Verder worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen niet de dupe worden van corona. Leerlingen die niet naar school gaan, kunnen huisbezoek verwachten. 

Sportverenigingen die hun al gehuurde uren in gemeentelijke accommodaties willen annuleren, kunnen dat kosteloos doen. Ook kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor verenigingen die langlopende huurcontracten hebben. Den Bosch loopt hiermee alvast vooruit op mogelijke extra compensatieregelingen van het Rijk. De gemeente is momenteel in gesprek met buurthuisorganisaties die in financiële problemen komen om hun situatie helder in beeld te krijgen. Er wordt ook gewerkt aan een verdeelsleutel die moet zorgen dat er een eerlijke tegemoetkoming per stichting komt voor corona-schade.

Compensatie culturele sector

Extra schade die de culturele sector oploopt vanwege de nieuwe gedeeltelijke lockdown, wordt voor zover mogelijk voor een deel gecompenseerd. Het gaat dan om de schade die niet door de organisatie zelf kan worden opgevangen. Ook daar hangt het mede af van eventuele nieuwe regelingen van het kabinet. Het college wil ook de ondernemers de komende tijd blijven ondersteunen via een speciaal loket waar veel zaken tegelijk geregeld kunnen worden.