College verdedigt nieuwe Zuid-Willemsvaart: ‘Weggebruikers moeten wennen’

Het college van B&W is het niet eens met felle kritiek die de Bossche Groenen eerder deze zomer uitte op de nieuw ontwikkelde Zuid-Willemsvaart. ‘Geef automobilisten de tijd om te wennen’.

De Bossche Groenen stelde vragen over de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. “De nieuwe Zuid-Willemsvaart een verbetering voor de fietser? Nou nee, niet bepaald”, stelde de partij toen nog op Facebook. Volgens DBG is de straat te smal voor tweerichtingsverkeer, waardoor auto’s over de fietsstrook moeten en de fietser als gevolg hiervan in de knel komt.

“We vergroten juist de leefbaarheid en verkeersveiligheid”, reageert het college nu op deze kritiek. “De snelheid is teruggebracht naar 30 km/u en we legden sluisjes aan. Met de fietssuggestiestroken hebben we de rijbaan visueel versmald en is er meer ruimte voor fietsers. En remmen we de snelheid van de auto’s af.”

“Bij een aanpassing van infrastructuur weten we dat weggebruikers even de tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. De gewenste effecten van de herinrichting, waaronder het doorgaande verkeer weren, worden niet bereikt in één maand, na slechts fase 1 van het totale werk aan de binnenstadsring”, zo laat het college weten.