advertentie Banner SNLR.nl

College wil snel nieuw kunstgrasveld voor O.S.S.’20

Het college van B en W wil snel in overleg met de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat O.S.S.’20 een nieuw kunstgrasveld krijgt, liefst nog voor de start van de nieuwe competitie.

Dat antwoordt het college op vragen die waren gesteld door Beter Oss en het CDA. De Osse voetbalclub deed in 2018 mee aan een pilotproject met een nieuw, zogeheten ‘non-infill’ kunstgrasveld, oftewel zonder ingestrooide rubberkorrels. In de praktijk bleek het veld echter onveilig te zijn. Probleem is alleen dat de KNVB dit soort velden inmiddels wel heeft goedgekeurd. De gemeente Oss is het daar niet mee eens en heeft officieel bezwaar gemaakt.

Het college laat ook weten dat de Universiteit van Gent nog bezig is naar een onderzoek van het veld. Er wordt dan vooral gekeken naar gladheid en rotatieweerstand. Dat was in eerder onderzoek van de KNVB niet goed meegenomen.

Aannemer verantwoordelijk

Volgens het Osse college is de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van een goed product en heeft die nu niet voldaan aan de contractuele verplichtingen. Omdat er nog een juridisch traject loopt, heeft de gemeente het veld van O.S.S.’20 nog niet vervangen. Anders zou het belangrijkste juridische bewijsstuk namelijk verdwenen zijn.

Het college zegt er naar te streven het veld zo snel mogelijk te laten vervangen. Als het niet voor de competitiestart lukt, dan moet samen met de club een tijdelijke oplossing worden gevonden. B en W van Oss beraden zich ook op stappen tegen de KNVB, afhankelijk van de uitkomsten van de bezwaarprocedure.