Commissieleden Bernheze verdeeld over tennisbanen in Loosbroek

Sport in Loosbroek (SiL) wenst een tennispark in Loosbroek, maar omdat er geen overeenstemming is met omwonenden heeft de commissie Maatschappelijke Zaken van Bernheze haar twijfels over het plan.

Plannen voor tennisbanen op de sportpark De Hoef in Loosbroek zijn er al jaren, maar nog altijd is er geen overeenstemming met buurtbewoners. Dat zorgt ervoor dat commissieleden sceptisch zijn over het voorstel voor tennisbanen in Loosbroek. “Als sport verbroedert, zien we dat graag terug in een plan met bewoners”, aldus Jan Prinsen van SP tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak was er een fysieke vergadering in de raadszaal in het gemeentehuis. 

Bezwaar
De elf omwonende gezinnen die bezwaar hebben zijn niet tegen tennisbanen, maar wel tegen scenario Z dat SiL volgens hen doordrukt. In dit scenario komen de tennisvelden aan de kant van de parkeerplaats te liggen en dat zorgt voor bewoners voor geluidsoverlast. “Tennis gaat 365 dagen per jaar door. Het voetbal ligt in de zomer stil”, aldus omwonende Paul van den Hurk, die insprak in de commissievergadering. En dan laat hij de overlast vanwege parkeren nog achterwege.

Een andere mogelijkheid, het duurdere scenario A, waar bewoners zich wel in kunnen vinden, is volgens Progressief Bernheze te makkelijk van tafel geveegd. “Waarom is dat plan niet beter uitgewerkt? Het is te duur, maar waarom? Ik vind het te slecht onderbouwd”, aldus Ellen Neelen van Progressief Bernheze.

Omwonenden en SiL zijn het niet met elkaar eens geworden over scenario Z en dat zorgt bij de commissie voor twijfels over het voorstel. “Hoe zorgvuldig is die dialoog geweest?”, vraagt Neelen zich hardop af. “Kan het college de bezwaren van de omwonenden gewoon afwimpelen?” Luuk Verstegen van D66 is van mening dat niet altijd iedereen het met elkaar eens kan zijn. Wethouder Rien Wijdeven: “Een dialoog leidt niet altijd tot overeenstemming bij alle partijen.”

Qua financiën heeft het voorstel meer kans van slagen, omdat de tennisbanen binnen het budget van 580.000 euro blijven. Eerder heeft het college van B en W SiL gevraagd om met een eigen plan te komen voor een tennispark in Loosbroek en daar is scenario Z uitgekomen. Volgens het college is het plan uitvoerbaar. 

Op donderdag 24 september is het aan de raad om een keuze te maken.