advertentie Banner Trined

Commissie MER: 'Onderzoek naar effect kleine windmolens op natuur en landschap in buitengebied Oss moet beter'

OSS â De nadelige effecten van kleine windmolens op vleermuizen en vogels en het landschap met name in de open Lithse polder zijn nog niet goed in beeld. De commissie MER, die op verzoek van de gemeente Oss het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Oss heeft beoordeeld, adviseert dit mee te nemen.

De Commissie adviseert om in het plan op te nemen dat kleine windmolens nadelig zijn voor vleemuizen omdat de rotor precies op de vlieghoogte van sommige soorten zit. Ook hebben de windmolens nadelige gevolgen voor open gebieden zoals de Lithse polder.

Nieuw bestemmingsplan buitengebied
De gemeente Oss wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Het is de bedoeling om de drie bestaande plannen voor de buitengebieden van Oss, Lith en Maasdonk te updaten en met elkaar in overeenstemming te brengen. Voordat dit besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectenrapport. Dit rapport is nu getoetst door de Commissie MER dat dus adviseert om het aan te passen op genoemde punten.