advertentie Banner SNLR.nl

Commotie over aanleg wandelpad in broedseizoen

Bij recreatiegebied het Engelermeer in Den Bosch is deze week een tijdelijk wandelpad aangelegd en daar is niet iedereen blij mee.

Omwonenden zijn boos omdat de werkzaamheden 'de habitat van de vuursalamanders én het broedseizoen van de watervogels verstoren'. "Lage houtopstanden en bramenstruiken worden verwijderd met zwaar materiaal. Dit alles is gebeurd zonder vergunning en in het broedseizoen", aldus Anthony Matthijsen.

In een reactie laat de gemeente weten dat de maatregelen zijn besproken met betrokken partijen. "In overleg met onze ecologen is vastgesteld dat zorgvuldigheid nodig was en op die manier is er ook gewerkt. Een vergunning voor een tijdelijk pad was in het kader van de natuurwet niet nodig. Het gaat om een tijdelijk wandelpad om mogelijkheden voor natuurbouw op en rond het zanddepot te verkennen."

Volgens de woordvoerder van de gemeente lag een deel van het pad er al. "Feitelijk is het pad alleen begaanbaar en toegankelijk gemaakt. Er is gesnoeid, er zijn enkele dode bomen verlegd en er is op plaatsen grond ingebracht door verschuivingen. Op geen enkele wijze heeft aantasting van beschermde leefgebieden en of soorten plaatsgevonden."