Coronacijfers dinsdag: aantal besmettingen loopt weer op, druk op de zorg neemt af

De wekelijkse lange termijnanalyse van de coronacijfers uit onze regio laat zien dat het aantal besmettingen in onze veiligheidsregio na de daling van vorige week nu weer toeneemt. De druk op de zorg vanuit onze regio daalt wel flink.

Voordat we naar de lange termijn gaan kijken, publiceren we eerst de coronacijfers van 10 mei. In de staafdiagram hieronder ziet u het aantal positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente.

In totaal registreerde de GGD 165 nieuwe besmettingen, 4 ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen in onze regio op 10 mei.

Ontwikkeling

Om te zien hoe het aantal besmettingen in onze regio zich ontwikkelt, kijken we ook naar het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio (Brabant-Noord). Let op: binnen die veiligheidsregio valt ook nog een flink aantal andere gemeentes. Klik hier voor de volledige lijst.

We namen de gemiddeldes per dag van de afgelopen tien weken en zetten die in de grafiek hieronder. De stippellijn is de trendlijn en geeft aan of het gemiddelde per 100.000 inwoners op- of afloopt.

In dit geval geval laat de trendlijn een flinke stijging zien. Dat betekent dat het dagelijkse gemiddelde aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in de afgelopen tien weken toenam.

Toch geeft dat een enigszins vertekend beeld. Zowel in de grafiek als in de dagelijkse coronacijfers zien we de afgelopen weken namelijk dat de groei in het aantal besmettingen lijkt te stabiliseren. Zie bijvoorbeeld de coronacijfers van gisteren.

Vergelijking

In onderstaande grafiek vergelijken we het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio met het landelijke gemiddelde. Om de uitschieters er enigszins uit te filteren berekenden we de weekgemiddeldes.

Ook ziet u in de grafiek de ontwikkeling van het percentage positieve tests. Dat percentage geeft aan hoeveel procent van het totaal aantal afgenomen tests positief was. Wederom hebben we hier de weekgemiddeldes berekend.

De grafiek laat zien dat het aantal besmettingen in onze regio na een lichte daling weer toeneemt. Verder ziet u dat de GGD structureel meer besmettingen registreert in onze regio ten opzichte van de rest van het land. Dat verschil is in de afgelopen weken alleen maar groter geworden.

Ook ziet u dat het percentage positieve tests, na een paar weken van daling, de afgelopen weken een stijging laat zien. Een steeds groter gedeelte van de mensen dat zich laat testen, test dus positief. Dit valt deels te verklaren vanuit het feit dat mensen minder zijn gaan testen in de afgelopen weken. Cijfers daarover vindt u op de website van het RIVM.

Druk op de zorg

Verder keken we ook naar het aantal opgenomen patiënten uit de veiligheidsregio Brabant-Noord in de afgelopen tien weken. Deze cijfers komen van de website van het Netwerk Acute Zorg Brabant en zijn per dag beschikbaar. De laatste cijfers die wij gebruiken zijn van 10 mei. De meest recente cijfers over ziekenhuisopnames zijn volgens het RIVM nog niet compleet omdat er altijd enige vertraging zit in het melden van ziekenhuisopnames.

Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer mensen uit onze veiligheidsregio in het ziekenhuis liggen. De druk op de zorg nam de afgelopen tien weken dus toe in onze veiligheidsregio. Wel zagen wij in de coronacijfers van gisteren dat deze groei in de afgelopen twee weken is veranderd in een sterke daling.

Op 10 mei lagen er in totaal 83 mensen uit onze veiligheidsregio in het ziekenhuis. 22 van hen lagen op de IC.

Verantwoording

De meeste cijfers komen van het RIVM. Voor een verantwoording van hun dataset klik hier.

Wil je meer weten over de cijfers van het NAZB? Klik hier.

Het aantal besmettingen, opnames en overledenen ligt in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Uitgebreidere coronacijfers vindt u in het coronadashboard op onze website.

Voor reacties, vragen en/of opmerkingen over dit verhaal of tips voor andere onderzoeksverhalen: mail direct met onze onderzoeksjournalisten Coen Ramaer en Kevin Janssen via research@dtvnieuws.nl. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.