advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Coronacijfers dinsdag: aantal besmettingen neemt af, druk op de zorg stabiliseert

De wekelijkse lange termijnanalyse van de coronacijfers uit onze regio laat zien dat het aantal besmettingen in onze veiligheidsregio voor het eerst in weken afneemt. Ook de druk op de zorg lijkt te stabiliseren.

Voordat we naar de lange termijn gaan kijken, publiceren we eerst de coronacijfers van 3 mei. In de staafdiagram hieronder ziet u het aantal positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente.

In totaal registreerde de GGD 330 nieuwe besmettingen, 3 ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen in onze regio op 3 mei.

Ontwikkeling

Om te zien hoe het aantal besmettingen in onze regio zich ontwikkelt, kijken we ook naar het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio (Brabant-Noord). Let op: binnen die veiligheidsregio valt ook nog een flink aantal andere gemeentes. Klik hier voor de volledige lijst.

We namen de gemiddeldes per dag van de afgelopen tien weken en zetten die in de grafiek hieronder. De stippellijn is de trendlijn en geeft aan of het gemiddelde per 100.000 inwoners op- of afloopt.

In dit geval geval laat de trendlijn een flinke stijging zien. Dat betekent dat het dagelijkse gemiddelde aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in de afgelopen tien weken toenam. Wel zagen we in de coronacijfers van gisteren dat die groei in de laatste twee weken om is geslagen in een daling. Dat is een mogelijk signaal dat de piek in het aantal besmettingen is bereikt.

Druk op de zorg

In onderstaande grafiek vergelijken we het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio met het landelijke gemiddelde. Om de uitschieters er enigszins uit te filteren berekenden we de weekgemiddeldes.

Ook ziet u in de grafiek de ontwikkeling van het percentage positieve tests. Dat percentage geeft aan hoeveel procent van het totaal aantal afgenomen tests positief was. Wederom hebben we hier de weekgemiddeldes berekend.

De grafiek bevestigt het beeld dat het aantal besmettingen in onze veiligheidsregio daalt. Verder ziet u dat de GGD structureel meer besmettingen registreert in onze regio ten opzichte van de rest van het land. Dat verschil is in de afgelopen weken alleen maar groter geworden.

Ook ziet u dat het percentage positieve tests, na een paar weken van daling, de afgelopen weken een stijging laat zien. Een steeds groter gedeelte van de mensen dat zich laat testen, test dus positief. Dit valt deels te verklaren vanuit het feit dat mensen minder zijn gaan testen in de afgelopen weken. Cijfers daarover vindt u op de website van het RIVM.

Druk op de zorg

Verder keken we ook naar het aantal opgenomen patiënten uit de veiligheidsregio Brabant-Noord in de afgelopen tien weken. Deze cijfers komen van de website van het Netwerk Acute Zorg Brabant en zijn per dag beschikbaar. De laatste cijfers die wij gebruiken zijn van 3 mei. De meest recente cijfers over ziekenhuisopnames zijn volgens het RIVM nog niet compleet omdat er altijd enige vertraging zit in het melden van ziekenhuisopnames.

Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer mensen uit onze veiligheidsregio in het ziekenhuis liggen. De druk op de zorg nam de afgelopen tien weken dus toe in onze veiligheidsregio. Wel zagen wij in de coronacijfers van gisteren dat deze groei in de afgelopen twee weken stabiliseerde.

Op 3 mei lagen er in totaal 93 mensen uit onze veiligheidsregio in het ziekenhuis. 24 van hen lagen op de IC.

Verantwoording

De meeste cijfers komen van het RIVM. Voor een verantwoording van hun dataset klik hier.

Wil je meer weten over de cijfers van het NAZB? Klik hier.

Het aantal besmettingen, opnames en overledenen ligt in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Uitgebreidere coronacijfers vindt u in het coronadashboard op onze website.

Voor reacties, vragen en/of opmerkingen over dit verhaal of tips voor andere onderzoeksverhalen: mail direct met onze onderzoeksjournalisten Coen Ramaer en Kevin Janssen via research@dtvnieuws.nl. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.