advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Coronacijfers dinsdag: situatie lijkt nagenoeg stabiel in onze regio

De GGD registreerde op 1 maart flink minder nieuwe besmettingen dan op 28 februari. Een analyse van de cijfers van de afgelopen vijf weken laat zien dat de situatie in onze regio redelijk stabiel is.

Het RIVM heeft de coronacijfers van 1 maart gepubliceerd. In de staafdiagram hieronder ziet u het aantal positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente op 1 maart.

In totaal registreerde de GGD 101 nieuwe besmettingen, 4 ziekenhuisopnames en 4 sterfgevallen in onze regio op 1 maart.

Ontwikkeling

Om te zien hoe het aantal besmettingen in onze regio zich ontwikkelt, kijken we ook naar het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio (Brabant-Noord). Let op: binnen die veiligheidsregio valt ook nog een flink aantal andere gemeentes. Klik hier voor de volledige lijst.

We namen de gemiddeldes per dag van de afgelopen twee weken en zetten die in de grafiek hieronder. De stippellijn is de trendlijn en geeft aan of het gemiddelde per 100.000 inwoners op- of afloopt.

In dit geval loopt de lijn op. Dat betekent dat het gemiddelde aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken enigszins toeneemt in de veiligheidsregio Brabant-Noord.

Vergelijking

Om het aantal positieve tests te vergelijken met andere gemeentes berekent het RIVM ook het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners per gemeente. Let op: dat is dus een fictief getal voor gemeentes met minder dan 100.000 inwoners.

Om de uitschieters er enigszins uit te filteren berekenden we het weekgemiddelde per gemeente. Oftewel: hoeveel positieve coronatests per 100.000 inwoners de GGD in een week gemiddeld per dag registreerde. 

Dat is heel wat moeilijke statistische taal. Het doel van deze berekening is om de coronasituatie in de verschillende gemeentes over een langere periode met elkaar te kunnen vergelijken.

Wat opvalt in de grafiek is dat de gemeentes Bernheze en (in mindere mate) Oss structureel boven het gemiddelde cijfer in onze zes gemeentes uitkomen (de rode stippellijn). Dat suggereert dat de situatie in die gemeentes dus zorgwekkender is dan in de andere vier gemeentes.

Interessant is ook dat, alhoewel de gemeente 's-Hertogenbosch doorgaans de meeste besmettingen per dag registreert, die gemeente er redelijk goed voorstaat ten opzichte van de andere gemeentes. Dat contrast ontstaat doordat de gemeente 's-Hertogenbosch een stuk meer inwoners heeft dan de andere gemeentes. Daardoor valt het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners een stuk lager uit.

Verder zien we dat het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners per dag redelijk stabiel blijft in onze zes gemeentes tijdens de afgelopen vijf weken (zie de rode stippellijn). Stabieler dan over het algemeen in onze veiligheidsregio (zie eerdere grafiek).

Druk op de zorg

Ook keken we naar het aantal patiënten uit de veiligheidsregio Brabant-Noord dat de afgelopen vijf weken in het ziekenhuis lag. Deze cijfers komen van de website van het Netwerk Acute Zorg Brabant en zijn per dag beschikbaar. De laatste cijfers die wij gebruiken zijn van 26 februari. De meest recente cijfers over ziekenhuisopnames zijn volgens het RIVM nog niet compleet omdat er altijd enige vertraging zit in het melden van ziekenhuisopnames.

Uit de cijfers blijkt dat er steeds minder mensen uit onze veiligheidsregio in het ziekenhuis liggen. Op 26 februari waren het er in totaal 67. Negentien daarvan lagen op de IC. In het kort: de druk op de zorg nam de afgelopen vijf weken enigszins af in onze veiligheidsregio.

Verantwoording

De cijfers komen van het RIVM. Voor een verantwoording van hun dataset zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/verantwoording

Het aantal besmettingen, opnames en overledenen ligt in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt. De volledige coronacijfers vindt u in het coronadashboard op onze website.