advertentie Banner SP Website

Coronacijfers maandag: relatief veel besmettingen in gemeente Bernheze

In vergelijking tot de rest van het land registreerde de GGD ook gisteren weer veel positieve coronatests in onze regio. De cijfers uit de gemeente Bernheze spannen de kroon.

Het RIVM heeft de coronacijfers van 21 februari gepubliceerd. In de staafdiagram hieronder ziet u het aantal positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente van 21 februari.

Om het aantal positieve tests te vergelijken met andere gemeentes berekent het RIVM ook het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners per dag. Let op: dat is dus een fictief getal voor gemeentes met minder dan 100.000 inwoners.

Vergelijking

Kijken we naar dat getal dan zien we dat de GGD in de gemeente Bernheze veruit de meeste positieve coronatests registreerde. Per 100.000 registreerde de GGD daar gemiddeld zo’n 74 positieve coronatests. In de gemeentes Meierijstad (37), Oss (32) en Uden (31) werden aanzienlijk minder positieve coronatests geregistreerd. De beste cijfers komen uit de gemeentes ’s-Hertogenbosch (22) en Landerd (0).

Ter vergelijking: de GGD registreerde in onze veiligheidsregio (Brabant-Noord) gisteren gemiddeld zo’n 32 positieve tests per 100.000 mensen. Landelijk lag dat gemiddelde op ongeveer 24. De GGD blijft in onze regio over het algemeen dus meer positieve coronatests registreren dan in de rest van het land.

Ontwikkeling

Om te zien hoe het aantal besmettingen in onze regio zich ontwikkelt, kijken we ook naar het gemiddeld aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in onze veiligheidsregio (Brabant-Noord). We namen de gemiddeldes per dag van de afgelopen twee weken en zetten die in de grafiek hieronder. De stippellijn is de trendlijn en geeft aan of het gemiddelde per 100.000 inwoners op- of afloopt.

In dit geval loopt de lijn op. Dat betekent dat het gemiddelde aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in de afgelopen weken gestaag toeneemt in onze regio.

Deze cijfers komen van het RIVM. Voor een verantwoording van hun dataset zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/verantwoording