Crisisopvang voor kinderen start maandag in Uden

In Uden zijn vier crisisopvang-locaties aangewezen waar kinderen worden opvangen van ouders met een vitaal beroep. De opvang start maandag.

De opvang wordt gedaan op kindercentrum het Groenehuis, basisschool De Klimboom, kindcentrum Raam en speelleercentrum De Wijde Wereld, allemaal in Uden. Dat gebeurt onder de noemer 'Udense handen ineen, voor onderwijs en opvang' . Kinderen tussen 0 en 13 worden daar in kleine groepen opgevangen.

Ouders die kinderen hebben op KIEM onderwijs en opvang, de SAAM scholen, Kanteel Kinderopvang en kindercentrum het Groenehuis hebben hierover een brief ontvangen en kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook Udense kinderen die niet bij een van deze organisaties zijn aangesloten en kinderen die specifieke extra ondersteuning vragen zijn welkom. Er wordt 24 uurs opvang geregeld zodat ouders in vitale beroepen hun werk kunnen blijven doen.

Als er op de vier aangewezen locaties geen plek meer is, zijn Kindcentrum Marimba en Kindcentrum Vindingrijk aangewezen als reservelocaties.

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen