advertentie Banner Trined

Culturele instellingen uit Den Bosch uiten hun zorgen over cultureel ecosysteem

Culturele instellingen Cappella Pratensis en Willem Twee Studio's hebben samen met andere Brabantse culturele instellingen een brief geschreven aan de Provinciale Staten waarin zij hun zorgen uiten over het cultureel ecosysteem.

In de brief uiten de instellingen hun bezorgdheid over de kansen die in het Brabantse culturele veld blijven liggen als gevolg van de uitslagen van de vierjaren-regeling professionele kunsten 2021-2024 van BrabantStad. Het gaat om 21 culturele instellingen die een positief advies hebben gekregen, maar niet of nauwelijks verder kunnen wegens ontoereikend budget. Het Brabantse culturele ecosysteem staat volgens de ondergetekenden van de brief dan ook onder enorme druk.