Culturele sector Uden kan opnieuw subsidie aanvragen voor coronaschade

Culturele instellingen, zoals het theater, museum en poppodium die in de tweede helft van dit jaar financiële schade hebben geleden door corona, kunnen daar begin 2022 subsidie voor aanvragen.

Deze tijdelijke subsidieregeling is het vervolg op de eerdere regeling die liep tot het einde van de eerste helft van dit jaar. Tijdens de vorige subsidieregeling vroegen negen organisaties subsidie aan voor een gezamenlijk bedrag van ongeveer 314.000 euro. Volgens de gemeente staat de culturele sector in Uden ook in de tweede helft van dit jaar voor uitdagingen en voelen sommige instellingen nog steeds de impact van het eerste anderhalve jaar. Daarom besluit het college van B&W om met de overgebleven subsidiemiddelen de subsidieregeling voort te zetten. 

Aanvraag doen

Lokale culturele organisaties, zonder winstoogmerk, die financieel geraakt zijn, kunnen hun aanvraag in het begin van 2022 indienen. Daarmee worden alle cijfers over de tweede helft van dit jaar meegenomen. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven een toelichting kunnen geven op het verlies en kunnen uitleggen wat er is gedaan om de financiële schade te beperken.