D66 Bernheze doet tóch mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij D66 doet komend voorjaar toch mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze. De partij kondigde eerder aan na de verkiezingen van maart 2022 niet meer terug te keren, omdat leden van de partij in de knel kwamen met hun tijd.

Op 17 september besloot D66 Bernheze  niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "De schok van niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft veel los gemaakt. Er is nogmaals binnen de lokale afdeling goed over gesproken en er zijn meerdere mensen opgestaan die gezamenlijk de komende vier jaar aan de slag willen om het geluid van D66 te vertegenwoordigen binnen de gemeente Bernheze", zo laat de partij nu weten. 

 Marko Konings en Ad Donkers van Politieke Partij Blanco, die zelf eerder aangaven met de eigen partij te zullen stoppen gaan nu D66 versterken. "In de afgelopen periode hebben we elkaar regelmatig opgezocht voor samenwerking en lagen de standpunten op veel vlakken op één lijn", zo constateert D66. Konings zal zich verkiesbaar stellen voor een raadszetel namens D66 Bernheze. Donkers kiest voor een lagere plaats op de kieslijst.

Er is een nieuwe kandidaat-lijsttrekker opgestaan en de leden kunnen zich momenteel aanmelden voor de kandidatenlijst en eventueel ook voor het lijsttrekkerschap. De komende weken wordt dan de lijsttrekker gekozen en de kandidatenlijst vastgesteld.