D66 Den Bosch bang voor taalachterstanden bij statushouders

D66 in Den Bosch vreest dat het taalniveau van statushouders in de gemeente hard achteruit gaat, onder meer vanwege de coronamaatregelen. Ook wil de partij haast bij het wegwerken van de achterstand bij het huisvesten van statushouders.

D66 heeft beide onderwerpen aangekaart bij het college van B en W. De partij zegt ‘signalen te hebben ontvangen’ dat het taalniveau onder statushouders  achteruit holt. D66 stelt dat juist in deze tijd kansenongelijkheid moet worden voorkomen. Er moet daarom extra inzet komen op het gebied van taalles en begeleiding naar werk voor statushouders, aldus D66.

De partij kaart ook het probleem aan van de achterstand van het huisvesten van statushouders. Het college wordt gevraagd hoe groot die achterstand op dit moment is en welke maatregelen worden genomen om die achterstand het komend halfjaar weg te werken. Volgens D66 kan die achterstand worden ingelopen, gezien de komst van veel tijdelijke woningen dit jaar en de bouw van meer sociale huurwoningen.

Voor een succesvolle integratie is het belangrijk dat statushouders niet te lang in een asielzoekerscentrum blijven zitten, maar snel doorstromen naar een woning, zo stelt D66 in de brief aan B&W.