D66 wil meer ‘struikrovers’ in Den Bosch

D66 in Den Bosch vindt dat de gemeente het ‘struikroven’ moet omarmen en stimuleren om planten te redden. Het gaat dan om het hergebruik van groen dat bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt verwijderd.

‘Waarom afdanken bij het gft als het waardevolle groen opnieuw benut kan worden’, zo vraagt de partij aan het college van B en W. D66 verwijst naar andere steden, zoals Eindhoven, waar mensen de kans krijgen om voorafgaand aan bouwactiviteiten de planten op zo’n locatie te ‘redden’. De bewoners kunnen de planten dan op een andere plaats een tweede leven geven.

Het ‘struikroven’ zorgt ervoor dat mensen met eenzelfde interesse elkaar ontmoeten en levert een bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin in wijken en dorpen, aldus D66. Het college wordt opgeroepen om te kijken hoe en waar ze het ’struikroven’ kan ondersteunen. Dat zou dan kunnen op gemeentegrond maar ook op terreinen van woningcorporaties en projectontwikkelaars.