De bever rukt op in de regio: ‘Hij breidt zijn gebied langzaam uit’

De beverpopulatie neemt toe in Zuid-Nederland en dat is ook te zien in onze regio. “Dat mogen we positief bestempelen.”

“Kijk”, zegt gebiedsbeheerder Paul Verhoeven van waterschap Aa en Maas. Met zijn vinger wijst hij naar een afgeknaagd stuk boomstam, in de Elzenbosstraat in Haren. “Hier kun je goed zien dat dit van de bever afkomstig is.” En zo kan Verhoeven moeiteloos meerdere voorbeelden geven van plekjes waar de bever actief is.

Ook in Den Bosch bij bedrijventerrein De Brand zijn sporen te zien van de bever. “Hier laat de bever al jaren vraatsporen achter”, vertelt Verhoeven. Vermoedelijk heeft de bever hier ook een burcht. Vanaf hier verplaatst de bever zich via de Aa naar Den Bosch, maar ook naar Heeswijk-Dinther.”

Cijfers van de toename durft Verhoeven niet te geven, maar vanwege meldingen van recreanten en eigen waarnemingen van de gebiedsbeheerder is een stijging van het aantal bevers zeker te noemen. “De bever breidt zich langzaam uit in het gebied.”

Verhoeven noemt de stijging van de beverpopulatie positief, maar er is ook een kanttekening. "We willen geen overlast. We hebben al gehad dat de bever in de woonkern in Oss voorkwam. Dan moeten wij ingrijpen omdat er gevaar voor de burger aanwezig is." Verhoeven doelt op een deel van een fietspad dat door bevergangen is ingestort

Om overlast van de bever te voorkomen werkt Aa en Maas momenteel aan een dijkversterkingsproject. Met voorzorgsmaatregelen zoals het plaatsen van gaas moet het voor de bever moeilijker worden om gangen te graven in dijken. "Met een kleine ingreep hoop je dan dat je een beetje kan sturen in het gedrag van de bever." Geschikte plekken voor de bever zijn er voldoende. "Op plekken waar het kan laten we de bever zitten, maar op andere plekken kan het zijn de bever geholpen moet worden bij het vinden van een nieuwe woonplek."