De Bossche Groenen: ‘snelheid snelweg moet omlaag’

De Bossche Groenen wil dat de snelheid op snelwegen rond Den Bosch omlaag gaat. 

Daarmee wil de politieke partij het advies aan het kabinet van de commissie Remkes volgen. Uit dat advies blijkt dat de snelheid verlagen van 130 km/h naar 100 km/h zou zorgen voor een kwart minder stikstof uitstoot, minder benzine verbruik en het zou de doorstroom bevorderen.

Daarnaast roept De Bossche Groenen het College van B&W op om deel 2 van de aangenomen motie ‘Bescherm gezondheid inwoners in de buurt van snelwegen ‘s-Hertogenbosch.’ eindelijk uit te voeren. In dit punt staat dat het College op korte termijn in gesprek zou gaan met de minister om het maximale te doen om onder meer overlast op het gebied van geluid, vervuiling en gezondheid langs de snelwegen te minimaliseren of weg te nemen.

Ondanks dat het de gemeenteraad deze motie heeft aangenomen in december 2016 is er volgens de Bossche partij nog niet voldoende mee gedaan door het college. De Bossche Groenen roept dan ook het gemeentebestuur op om alsnog actie te ondernemen.