De regio in 2035: Grotere steden & vergrijzing

Volgens het CBS blijven Nederlandse steden groeien, wonen er steeds meer mensen alleen en is straks een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Ontwikkelingen waar ook deze regio niet aan ontkomt.

Bevolkingsgroei
In Den Bosch zal, volgens de bevolkingsprognose van het CBS, het aantal inwoners in 2035 groeien met zo’n 9 procent. Voor Oss geldt zelfs een positievere voorspelling van 11 procent. Voor kleinere gemeentes zoals Uden en Bernheze is de prognose minder rooskleurig; in Uden zal de bevolking met 4,3 procent toenemen, terwijl Bernheze als enige gemeente uit onze regio een bevolkingskrimp van 1 procent tegemoet gaat. Het CBS verklaart dat de groei van grote en middelgrote steden al jaren ten koste gaat van de kleinere gemeentes.

Tekst loopt door onder illustratie.

Vergrijzing
Een andere ontwikkeling waar de kleinere gemeentes last van zullen krijgen de komende jaren is vergrijzing. Is in 2035 in Den Bosch en Oss respectievelijk ‘slechts’ 23,6 en 25 procent 65 jaar of ouder, in Uden is dit al 26,6 procent. Bernheze spant de kroon met zo’n 30 procent van haar bevolking die in 2035 65 jaar of ouder is. Het CBS stelt dat “de vergrijzing een belangrijke oorzaak is van de bevolkingskrimp”. 

Alleenstaanden
Naast dat meer mensen naar stedelijke gemeentes trekken en de gemeentes gemiddeld genomen vergrijzen, signaleert het CBS nog een andere trend: er wonen straks steeds meer mensen alleen. En die alleenstaanden wonen vaker in de stad dan er buiten.

Voor Den Bosch geldt bijvoorbeeld dat hier nu zo’n 19 procent van haar bevolking alleenstaand is. In 2035 ligt dat percentage al  op bijna 23 procent. Opvallend hierbij is dat het percentage alleenstaanden in de gemeentes Oss en Uden met 0,2 procent nauwelijks verandert. Bernheze telt op dit moment 10,2 procent alleenstaanden en in 2035 waarschijnlijk zo’n 13,2 procent.

De verwachting is dat deze statistieken na 2035 zullen stabiliseren, omdat de bevolkingsgroei in heel Nederland dan afneemt.

advertentie

Lees ook deze artikelen