De winkelleegstand in gemeente Den Bosch is, tegen de verwachting in, gedaald

Waar eerst gedacht werd dat de winkelleegstand in de gemeente Den Bosch zou toenemen, blijkt nu dat het percentage juist gedaald is. Gemiddeld stond, tot en met 8 juni van dit jaar, 4,2 procent van de winkelpanden in de gemeente leeg. Door de daling blijft het lastig om de impact van corona op het winkelen in te schatten.

Onderzoeksbureau Locatus kwam in september vorig jaar met een analyse over de verwachte leegstand in 2020. Destijds ging het bureau ervan uit dat bijna tien procent van de winkelpanden leeg zou staan. Nu blijkt dat dus 4,2 procent te zijn. Ondanks de dalende cijfers blijft het lastig te zeggen wat de impact van corona is op de leegstand van winkelpanden zegt het college. Daarom kan er nog niets gezegd worden over de langetermijneffecten.  

Vooral in het centrum van Rosmalen nam de leegstand af. Waar vorig jaar 14,4 procent van de winkelpanden leeg stond, was dat in 2021 slechts 5,6 procent. Reden voor de daling is de transformering van winkels naar woningen. Ook is een deel van de panden weer opgevuld.

De meeste leegstand in de gemeente werd verwacht in het centrum van Den Bosch. Daar steeg het percentage met 0,7 procent. Het college zegt toch tevreden te zijn met dat resultaat, mede vanwege het roerige-coronajaar.