advertentie Banner SNLR.nl

Definitieve ontwerp Sesterlaan Gemeente Uden

Definitieve ontwerp Sesterlaan bekendgemaakt

Het College van B&W heeft de knoop doorgehakt en gekozen voor een definitief ontwerp van de Sesterlaan in Uden. 

Op de open velden langs de Sesterlaan komen 50 woningen.  In eerste instantie zouden er 80 woningen komen, maar dit werd in januari 2018 teruggebracht naar 60 en in het definitieve ontwerp zijn het er nog minder. Daarnaast komt er een trapveld en een bloementuin.

Het definitieve plan is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Bouwen in het park kon op veel weerstand rekenen. Het zou nu nog een plek zijn waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en bewoners vreesden dat er door de plannen van het college verandering in zou komen. Ook zou het woongenot achteruitgaan. Daarom bood het actiecomité in het begin van 2018 ruim duizend handtekeningen aan de wethouder aan om het project tegen te houden. 

Diverse varianten

Aan leden van de klankbordgroep en direct omwonenden zijn verschillende varianten van het ontwerp voorgeschoteld tijdens een bijeenkomst. Op basis van deze reacties is het huidige ontwerp gekozen.

De daadwerkelijke bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2021.