advertentie Banner Trined

Den Bosch en Bernheze sluiten zich aan bij initiatief duurzame gronduitgifte

Samen met 23 andere organisaties en gemeenten doen Den Bosch en Bernheze mee met het initiatief om hun gronden duurzamer te gebruiken.

Het initiatief moet zorgen voor herstel van de biodiversiteit, betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant. Elke gemeente of organisatie zoekt op een eigen manier naar oplossingen voor het herstel van biodiversiteit en de klimaatverandering. De een stimuleert de aanleg van bloemenrijke akkerranden, de ander stelt eisen aan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen en weer een ander houdt bij de selectie van pachters rekening met hoe duurzaam zij te werk gaan op hun eigen bedrijf.

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds is blij met de toetreding van in totaal zestien nieuwe partners, maar meer nog op het groeiende aantal duurzaamheidsinitiatieven in Brabant.
“Gemeenten hebben veel grond in hun bezit. Wil je écht iets doen aan het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van bodem en water, dan is het cruciaal dat je niet alleen ambitieuze beleidsnotities schrijft maar dit beleid ook toepast op je eigen gronden. Verbeter de wereld en begin bij jezelf", is haar boodschap.