Den Bosch investeert de komende jaren miljoenen in nieuw beleid, OZB gaat wel omhoog

De gemeente ’s-Hertogenbosch staat er de komende jaren financieel goed voor en daarom kunnen er in de nieuwe begroting miljoenen worden geïnvesteerd in nieuw beleid. Wel is besloten de OZB voor woningeigenaren met tien procent te verhogen.

De investeringen zijn onder meer mogelijk omdat er meer geld vanuit het gemeentefonds van het Rijk komt dan eerder werd verwacht. Vanaf 2026 is de situatie een stuk onzekerder omdat er dan een ander systeem komt om gemeenten te financieren.

Wethouder Mike van der Geld (D66) van financiën: “Deze begroting komt tot stand in een dynamische tijd. Onze financiële positie is stabiel, maar er zijn snelle ontwikkelingen en grote opgaven in onze samenleving. Denk aan de stijgende energieprijzen en de duurder wordende boodschappen door inflatie. Maar ook aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de krapte op de woningmarkt en de opvang van vluchtelingen. We werken aan oplossingen voor de inwoners die dat nodig hebben. Dat doen we in samenwerking met allerlei betrokken partijen uit onze samenleving.”

Nieuw beleid

De komende jaren is er in Den Bosch dus ruimte bijgekomen om structureel geld uit te geven aan nieuw beleid. Dat bedrag loopt op tot 15,3 miljoen euro in 2026. Dat geld gaat onder meer naar meer personeel op het gebied van wonen, het onderhoud van de openbare ruimte en projecten als de Brede Binnenstad, positieve gezondheid, de Rijke Schooldag en Datastad. Ook wordt het structuurfonds met 1,5 miljoen euro aangevuld. 

In de begroting is verder ook voor 16,4 miljoen euro aan incidenteel nieuw beleid opgenomen. Dat zijn uitgaven die eenmalig kunnen worden gedaan. Een deel van dat geld gaat naar het Volkshuisvestingsfonds en de Startbuurt Warmtevisie. Dat was al een wens bij de coalitieonderhandelingen eerder dit jaar en dat kan nu dus worden uitgevoerd. 

OZB omhoog

Om al het nieuwe beleid uit te kunnen voeren is ook besloten om de OZB voor woningeigenaren met 10 procent te verhogen. Dat moet 1,8 miljoen euro op gaan leveren. Verder raken Bosschenaren ook meer geld kwijt aan de afvalstoffenheffing, gemiddeld bijna 30 euro. Wethouder Mike van der Geld daarover: “We gaan aan de slag met de opgaven van vandaag. Daarom zetten we in op zo snel mogelijk meer woningen bouwen, op het energiezuiniger maken van huizen en inwoners helpen bij het op orde krijgen en houden van hun financiën. We verhogen de Onroerendezaakbelasting (OZB), voor de mensen met een eigen woning, zodat we hiermee meer kunnen investeren in woningbouw en de kansen voor inwoners om ook een eigen woning te krijgen vergroten.”

In combinatie met de energietoeslag en het kwijtschelden van heffingen voor de laagste inkomens blijven volgens de gemeente de woonlasten betaalbaar. De totale woonlasten behoren dan nog steeds tot de laagste van het land. 

Bestuursakkoord

In de begroting is er uiteraard veel aandacht voor zaken die de coalitiepartijen al in het bestuursakkoord hadden afgesproken. Het gaat dan om de aanpak van armoede en schulden, projecten voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het versnellen van de woningbouw met ook meer flexwoningen staat hoog op de agenda, net als gezondheid, zorg en gelijke kansen. Den Bosch wil zich ook blijven profileren als toonaangevende datastad en als Cultuurstad van het Zuiden.

De gemeenteraad gaat op 8 november vergaderen over de begroting voor 2023.

advertentie Banner Mediapresentaties
1,7 miljoen voor gemeenschapshuis Overlangel, Neerloon en Keent geen gelopen race
STICHTING HONK

1,7 miljoen voor gemeenschapshuis Overlangel, Neerloon en Keent geen gelopen race

STICHTING HONK

1,7 miljoen voor gemeenschapshuis Overlangel, Neerloon en Keent geen gelopen race

Als de gemeenteraad het goedkeurt krijgt Stichting HONK 1,7 miljoen euro voor een gezamenlijk gemeenschapshuis voor Overlangel, Neerloon en Keent. De stichting wil daarom binnenkort in gesprek met de politieke partijen over haar plannen.

Ruime meerderheid van Osse winkeliers wil koopavond uurtje inkorten
DUIDELIJKE UITSLAG

Ruime meerderheid van Osse winkeliers wil koopavond uurtje inkorten

De koopavond in het centrum van Oss moet met een uurtje worden ingekort, van 21.00 naar 20.00 uur. Dat vindt zo’n 80 procent van de ondernemers die al voorstander waren van het behoud van de koopavond in Oss.

Auto schiet door middenberm op N65 bij Vught
112

Auto schiet door middenberm op N65 bij Vught

Op de N65 ter hoogte van Vught is er vanmiddag een auto door de middenberm geschoten. De auto belandde daarna op de andere weghelft en ramde daarbij een vrachtwagen.

Diverse Bossche sportclubs 'liggen té dicht langs de snelweg'
SPORT

Diverse Bossche sportclubs 'liggen té dicht langs de snelweg'

Wie over de A2 bij afslag Veghel rijdt, ziet hem zo liggen: Hockeyclub ’s-Hertogenbosch, één van de sportclubs in Den Bosch waarbij de afstand tot de snelweg slechts 50 meter is. Het geeft een hinderlijk geluid en is slecht voor je gezondheid, vindt De Bossche Groenen.

Vijf minderjarige meisjes in Veghel mishandelen leeftijdsgenootje en zetten beelden online
'ERNSTIGE MISHANDELING'

Vijf minderjarige meisjes in Veghel mishandelen leeftijdsgenootje en zetten beelden online

De politie heeft dinsdag in Veghel vijf minderjarige meisjes aangehouden voor de ernstige mishandeling van een 15-jarig plaatsgenootje. De mishandeling werd gefilmd en is online gedeeld.

Hooghuis De Singel in Oss gaat met eigen markt geld verdienen voor het goede doel
SINGELMARKT 2.0

Hooghuis De Singel in Oss gaat met eigen markt geld verdienen voor het goede doel

Het Hooghuis De Singel in Oss houdt op 8 juni de tweede editie van de Singelmarkt. Met de opbrengst van de verkochte spullen wordt de WensAmbulance Brabant gesteund.

advertentie Banner Mediapresentaties
Diverse Bossche sportclubs 'liggen té dicht langs de snelweg'
SPORT

Diverse Bossche sportclubs 'liggen té dicht langs de snelweg'

Wie over de A2 bij afslag Veghel rijdt, ziet hem zo liggen: Hockeyclub ’s-Hertogenbosch, één van de sportclubs in Den Bosch waarbij de afstand tot de snelweg slechts 50 meter is. Het geeft een hinderlijk geluid en is slecht voor je gezondheid, vindt De Bossche Groenen.

Vijf minderjarige meisjes in Veghel mishandelen leeftijdsgenootje en zetten beelden online
'ERNSTIGE MISHANDELING'

Vijf minderjarige meisjes in Veghel mishandelen leeftijdsgenootje en zetten beelden online

De politie heeft dinsdag in Veghel vijf minderjarige meisjes aangehouden voor de ernstige mishandeling van een 15-jarig plaatsgenootje. De mishandeling werd gefilmd en is online gedeeld.

Hooghuis De Singel in Oss gaat met eigen markt geld verdienen voor het goede doel
SINGELMARKT 2.0

Hooghuis De Singel in Oss gaat met eigen markt geld verdienen voor het goede doel

Het Hooghuis De Singel in Oss houdt op 8 juni de tweede editie van de Singelmarkt. Met de opbrengst van de verkochte spullen wordt de WensAmbulance Brabant gesteund.