Den Bosch onderzoekt opties woningsplitsing in buitengebied

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden in zowel stedelijk- als buitengebied als het gaat om het splitsen van woningen. De regelgeving laat woningsplitsing op het platteland nu alleen toe als het om een cultuur historisch pand gaat.

De VVD stelde hier vorige maand vragen over. Volgens het college van B&W zijn er in het buitengebied een aantal aspecten die het toevoegen van woningen moeilijk maken.

Zo voert de provincie een beleid waarbij nieuwe woningen alleen in stedelijk gebied toegevoegd mogen worden. Ook kunnen woningen in het buitengebied effect hebben op agrarische bedrijfsvoering in dat gebied en is woningsplitsing hier niet altijd mogelijk omdat de waardes en functies van het buitengebied beschermd moeten worden. “Nederlandse regelgeving is star”, zei wethouder wonen Roy Geers hier eerder over.

Tekst loopt door onder de video

 

In de Woonagenda 2019/2020 geeft B&W aan dat ze de mogelijkheden voor woningsplitsing en kamerverhuur zal onderzoeken. Als in het buitengebied initiatieven zijn voor het splitsen van woningen, gaat de gemeente met de provincie in gesprek en gaat ze onderzoeken hoe het initiatief gesteund kan worden.

Het splitsen van een huis omdat er mantelzorg gegeven wordt, is op dit moment vergunningsvrij. Een mantelzorgwoning na afloop van de mantelzorgsituatie gesplitst houden, is nog niet mogelijk. Hiervoor moet volgens de gemeente een procedure doorlopen worden en de belangen van anderen moeten hierin meegenomen worden.

advertentie

Lees ook deze artikelen