advertentie Banner SNLR.nl

Den Bosch reikt Toegankelijkheidsprijs uit

De gemeente Den Bosch is nog op zoek naar kandidaten voor de Toegankelijkheidsprijs, die ieder jaar uitgereikt gaat worden.

De prijs is bedoeld voor de organisatie, vereniging of inwoner die zich het beste heeft ingezet voor toegankelijkheid. Kandidaten kunnen nog tot 15 augustus worden aangemeld.

De gemeente wijst er op dat iedereen in de stad evenveel mogelijkheden moet hebben om mee te doen. Wethouder Ufuk Kâhya: “Met de prijs willen we inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven stimuleren om te zorgen voor goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hiervan hebben we in ’s-Hertogenbosch al veel goede voorbeelden, maar deze zijn niet altijd zichtbaar en herkenbaar. Met de prijs zetten we vooral die onzichtbare helden in de schijnwerpers en spreken we onze waardering uit."

Een vakjury bepaalt uiteindelijk wie de winnaars van de Toegankelijkheidsprijs 2019 worden. De jury kiest drie finalisten en de winnaar krijgt 3000 euro.

Sinds 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in Nederland van kracht. Dit verdrag gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig moet kunnen meedoen. Ook mensen met fysieke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. Ze moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, uitgaan, sporten, het openbaar vervoer gebruiken, naar school gaan of werken.