advertentie Banner SNLR.nl

Den Bosch stuurt brief naar minister over financiën

Alle partijen in de Bossche gemeenteraad willen dat het college van B en W ‘een krachtige brief’ stuurt aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gemeentelijke financiën.

Ook moeten andere gemeenten overtuigd worden de brief mede te ondertekenen.

Volgens de veertien partijen in de raad is het “niet verdedigbaar dat de gemeenten fors moeten gaan bezuinigen, terwijl het de rijksfinanciën voor de wind gaat.”

De teruglopende inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door twee zaken. Destijds dacht het Rijk dat er meer gemeenten zouden fuseren. Dat zou minder kosten met zich meebrengen voor het Rijk. Daarop werd acht miljoen euro gekort richting de gemeenten. Daarnaast stelt volgens de motie het Rijk structureel onvoldoende middelen beschikbaar voor het sociaal domein, terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt en de volumegroei na de decentralisatie niet is gecompenseerd.

Met de brief hopen de Bossche politieke partijen meer geld van het Rijk te krijgen. Volgens wethouder Hoskam zijn de zaken in de begroting 2020 financieel afgedekt, maar wacht er nog een flinke discussie voor 2021 en verder als het Rijk de gemeente niet tegemoet komt.