advertentie Banner Trined

Den Bosch voorkomt voor ruim miljoen euro aan fraude met jeugdzorggeld

De inzet van een nieuwe ambtenaar die zorgfraude moet opsporen heeft de gemeente Den Bosch geen windeieren gelegd. Een onterechte betaling van ruim 1 miljoen euro is tegengehouden en er is voor een kleine 65.000 euro aan PGB-fraude ontdekt.

Uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad blijkt dat een jeugdzorginstelling voor zorg waarvoor geen toestemming was verleend een declaratie had ingediend voor 1.150.000 euro. Deze betaling is op tijd tegengehouden

In vier andere zaken waarbij mensen gebruik maakten van een persoons  gebonden budget (PGB) werd ook aangetoond dat er ten onrechte declaraties werden ingediend. Hier ging het om 63.500 euro dat inmiddels is teruggevorderd.

Dertien onderzoeken naar fraude

De toezichthouder die zich bezig houdt met de opsporing van fraude in de WMO en de jeugdwet is sinds 1 februari aan de slag voor de gemeente en heeft naast de nu aangetoonde fraudegevallen nog een aantal onderzoeken lopen.  Van de 13 zaken die het onderzoeken waard bleken te zijn is er in zes van de gevallen sprake van fraude gebleken.  Volgens de gemeente is het beeld van de fraudemeldingen zeer divers. Het gaat dan niet alleen om zorg die niet is geleverd, maar ook vermoedens van valsheid in geschrifte en zelfs een zorgaanbieder die kwetsbare cliënten onder druk zet.

Uiterlijk aan het einde van het jaar moet er een ‘Meldpunt Zorgfraude’ komen bestemd voor inwoners en zorgverleners. Zij kunnen dan anoniem een melding doen.