advertentie Banner SNLR.nl

Den Bosch zegt nog geen 'ja' tegen Ja/Ja-sticker

Bosschenaren zullen de komende tijd nog gewoon zelf actie moeten ondernemen als ze geen reclame in de bus willen ontvangen. De gemeente geeft nog geen groen licht voor invoering van de Ja/Ja-sticker. 

Het idee achter een Ja/Ja-sticker is dat bewoners geen folders in de brievenbus krijgen, tenzij ze een sticker op de bus plakken. In Den Bosch werd vorig jaar al gesproken om hierop over te gaan, maar de gemeente wilde eerst de ervaringen in Amsterdam afwachten. Daar kwam namelijk groot bezwaar vanuit de reclamebrance. Inmiddels heeft de rechter dat bezwaar verworpen en daarom stelde de D66-fractie in Den Bosch opnieuw voor om over te gaan tot het nieuwe beleid.

Milieu
Ondanks de rechterlijke uitspraak durft de gemeente Den Bosch nog niet over te gaan op het systeem van de Ja/Ja-stickers. Volgens het college ligt het milieurendement van de nieuwe sticker in Den Bosch lager dan in Amsterdam, omdat veel oud papier hier apart wordt ingezameld en direct terug wordt geleverd aan papierfabrieken. Daarnaast vreest het college dat winkeliers bij een dergelijk beleid alternatieven zullen ontwikkelen om reclame te maken, zoals een nieuw blad, dat niet onder de huis-aan-huis-bladen valt.

Uitstel
Volgens het college hebben de Ja/Ja-stickers naast een milieukant, ook een economische kant. Omdat de reclamefolders goed zijn voor de economie van de stad en het nog onduidelijk is in hoeverre alternatieve folders het milieuvoordeel van de Ja/Ja sticker beperken, wil het college de effectiviteit over langere tijd beoordelen, alvorens een keuze te maken.