Flatgebouw aan de Klokkenlaan Google Streetview

Dit zijn de zestien woontorens die volgens de gemeente voldoende brandveilig zijn

De gemeente Den Bosch voert bij dertig woontorens een extra inspectie uit op het gebied van brandveiligheid. Zestien van die dertig zijn inmiddels veilig verklaard (zie lijst onderaan dit artikel). Het onderzoek naar de overige veertien gebouwen is nog in volle gang. In geen van de gevallen is volgens de brandweer sprake van een acuut brandonveilige situatie voor bewoners.

Naar aanleiding van de dramatische Grenfell-brand in Londen in 2017, waarbij 72 mensen om het leven kwamen, voert de gemeente Den Bosch in opdracht van de regering een onderzoek uit naar de brandveiligheid van vergelijkbare woontorens. Om te zien welke gebouwen in aanmerking komen voor het onderzoek, zie het kader hieronder.

De gemeente onderzoekt dertig gebouwen. Inmiddels is bij zestien van die gebouwen geconstateerd dat ze voldoende brandveilig zijn. Voor de volledige lijst van die gebouwen, zie onderaan dit artikel.

Het onderzoek naar de resterende veertien gebouwen is nog in volle gang. Maar “in geen van deze gevallen is volgens de brandweer sprake van een acuut brandonveilige situatie voor bewoners. Daarvoor zijn namelijk ook andere aspecten van brandveiligheid van belang, zoals bijvoorbeeld de vluchtmogelijkheden en branddetectie. Wel is er nader onderzoek nodig naar mogelijke maatregelen,” zo vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Zorgvuldig

De gemeente Den Bosch wil niet vrijgeven om welke gebouwen het hier gaat. “De uitkomsten van de onderzoeken willen we eerst bespreken met eigenaren en bewoners. We vinden het zorgvuldig deze volgorde aan te houden,” aldus de gemeente.

De bedoeling is om het onderzoek in de loop van 2021 af te ronden. Daarna kunnen eventuele maatregelen genomen worden.

De adressen van de zestien veilig verklaarde gebouwen

 • Manis Krijgsmanhof 1 t/m 71
 • Commissaris de Quaylaan 402 t/m 526
 • Admiraliteitslaan 202 t/m 326
 • Admiraliteitslaan 600 t/m 742
 • Admiraliteitslaan 900 t/m 1042
 • Zuid Willemsvaart 95
 • Henri Dunantstraat 1
 • Klokkenlaan 63 t/m 1111
 • Pisastraat 1 t/m 143
 • De Engstoep 1 t/m 72
 • Fort Prins Willem 1 t/m 99
 • Hoogveld 1 t/m 99
 • Klokkenlaan 50 t/m 154
 • Klokkenlaan 158 t/m 264
 • Bokkelaren 2 t/m 108
 • Bokkelaren 218 t/m 324

Voor reacties, vragen en/of opmerkingen over dit verhaal of tips voor andere onderzoeksverhalen: mail onze onderzoeksjournalisten Coen Ramaer en Kevin Janssen via research@dtvnieuws.nl. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.