Dijkwachten bewaken komende dagen dijken langs de Maas

Waterschap Aa en Maas zet de komende dagen permanente dijkbewaking in langs de Maas. Zo’n 50 dijkwachten voeren extra inspecties uit om te kijken of er beschadigingen zijn en of zich situaties voordoen die een beschadiging kunnen veroorzaken.

De troep die momenteel door het water stroomt kan leiden tot schade aan de dijk. Daarom is extra alertheid geboden. Zeker omdat er vanuit het zuiden hoogwater aan komt. Er wordt bijvoorbeeld ook gecontroleerd op scheuren, graverij of situaties als piping, waarbij water met zand onder de dijk doorspoelt en er een wel kan ontstaan.

“We verwachten hier zeker geen Limburgse toestanden”, benadrukt dijkgraaf Mario Jacobs. “Maar bij zo’n hoge waterstand kan er schade aan de dijk ontstaan. Dan is het belangrijk dat we dit zo snel mogelijk opmerken, zodat we tijdig in actie kunnen komen. Daarom houden we de Maasdijk de komende dagen nauwlettend in de gaten."

We verwachten hier zeker geen Limburgse toestanden

• Mario Jacobs, dijkgraaf

Genoeg aanmeldingen

Werknemers en vrijwilligers van waterschap Aa en Maas gaan het gebied in. Ze zijn allemaal door het waterschap opgeleid als dijkwacht en weten precies waar ze op moeten letten. "We zijn heel blij dat we zoveel betrokken vrijwilligers hebben die ons hierbij helpen.”

Zowel vaste medewerkers als vrijwilligers uit het gebied zetten zich in als dijkwacht. Ze zijn allemaal door het waterschap opgeleid als dijkwacht en weten precies waar ze op moeten letten. “De dijkwachters hebben vrijdag een oproep gekregen om mee te helpen met het 24 uur per dag bewaken van de dijken. Ondanks dat het weekend is en voor sommige de vakantie al is aangebroken, hebben we genoeg aanmeldingen,” zegt Peter Rutten, die de dijkbewaking coördineert. “We starten vanmiddag op de dijk tussen Boxmeer en Oijen. Dat traject wordt de komende dagen uitgebreid tot voorbij Den Bosch.”